Zakończenie wypoczynku w DK ,,Chemik”

W piątek na zakończenie wypoczynku, tradycyjnie jak co roku odbył się bal przebierańców. Dzień rozpoczął się od zabawy wokalno-artystycznej ,,Mam talent” a następnie dzieci poprzebierały się w swoje piękne, kolorowe stroje. Podczas balu zaproszeni goście – Zastępca Prezydenta Miasta Pani – Marta Suchanek-Bijak, Prezes Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani – Jolanta Sobek, Przewodniczący Rady Miasta oraz zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan – Adam Cebula, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Pan – Krzysztof Nos, Przewodniczący Stowarzyszenia Nasz ,,Dom” Pan – Zbigniew Krupski wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Panie wychowawczynie, które opiekowały się naszymi milusińskimi również otrzymały z rąk gości serdeczne podziękowania oraz drobne upominki. Następnie rozpoczął się bal. Widzimy się za kilka miesięcy podczas ferii zimowych 2023.

Pragniemy przypomnieć, że organizatorem wypoczynku była Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Stowarzyszenie „Nasz Dom”. Wypoczynek był dofinansowany jest przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie..