W piątek na zakończenie wypoczynku, tradycyjnie jak co roku odbył się bal przebierańców. Dzień rozpoczął się od zabawy i warsztatów HIP HOP prowadzonych przez instruktora DANIELA „DAN” KROWICKIEGO a następnie dzieci poprzebierały się w swoje piękne, kolorowe stroje. Podczas balu zaproszeni goście – Zastępca Prezydenta Miasta Pani – Beata Gałecka, Przewodniczący Rady Miasta oraz zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan – Adam Cebula, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Pan – Krzysztof Nos, Przewodniczący Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Wiesław Jaźwiec, Z-ca Prezesa Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej d/s Technicznych – Pan Marek Grzyb oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Nasz ,,Dom” Pan – Zbigniew Krupski wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Panie wychowawczynie Julia Razakowska i Lucyna Płaszczyk, które opiekowały się naszymi milusińskimi również otrzymały z rąk gości serdeczne podziękowania oraz drobne upominki. Następnie rozpoczął się bal.

Widzimy się za kilka miesięcy podczas wakacji 2023 !!!

Pragniemy przypomnieć, że organizatorem wypoczynku była Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Stowarzyszenie „Nasz Dom”. Wypoczynek był dofinansowany przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.