Basen oraz gry i zabawy ruchowe

Dzieci spędzające tegoroczne ferie w DK ,,Chemik” środę i piątek spędzać będą na basenie

w Zespole Szkół Sportowych pod czujnym okiem ratowników. Basen to jedna z najbardziej ulubionych form wypoczynku dzieci. Przed wyjściem na basen nasi milusińscy brali czynny udział w grach ruchowych przygotowanych przez Panie wychowawczynie.