Na osiedlu Młodych zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku przy ul. Stęślickiego 1,2.