Seniorzy licznie przybyli w dniu 23 maja do Klubu Seniora „Pogodnej Jesieni” gdzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki. Chór Klubu Seniora uświetnił to święto specjalnie przygotowanym repertuarem.