Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans zorganizowało w DK ,,Chemik” spotkanie z Mikołajem dla swoich podopiecznych.