Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem projektu z Budżetu  Obywatelskiego na 2021 rok.

Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi dojazdowej do ul. Wróblewskiego.