W rejonie Placów Zabaw przy Jagiełły 1C i Jagiełły 2 A, B posadzono po 4 ozdobne drzewa gatunku Klon kulisty i Śliwa Pissardii.