Wypoczynek dzieci na BASENIE !!!

Dzieci spędzające wakacje w DK „Chemik” każdą środę i piątek spędzą na basenie w Zespole Szkół

Sportowych pod opieką ratowników. Pobyt na basenie to jedna z najbardziej ulubionych form

wypoczynku dzieci.

Przed basenem zajęcia odbyły się na obiektach rekreacyjno-sportowych Siemianowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej oraz w pomieszczeniach DK ,,Chemik”.

Dariusz Rzeźniczek