Program WSPIERAMY – wnioski dostępne od 15 października

Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego dostępne są wnioski o wypłatę świadczenia z programu „WSPIERAMY – Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami” na rok 2021.

Program jest odpowiedzią na potrzebę ochrony i pomocy najbardziej potrzebujących rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz rodzin, które sprawują opiekę nad osobami powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością sprzężoną wymagających całodobowej opieki.

Dzięki realizacji Programu funkcjonujące od wielu lat instrumenty systemu wsparcia, zostaną uzupełnione o dodatkowe rozwiązanie finansowe w postaci 3.000,00 zł wsparcia pieniężnego, które dedykowane jest osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Świadczenie pieniężne przysługuje osobom po spełnieniu następujących kryteriów:

– w przypadku dzieci do ukończenia 16 roku życia:

 1. legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. zakwalifikowanych do symboli przyczyn niepełnosprawności:
  10-N i 05-R – łącznie lub 10-N i 01-U – łącznie lub 12-C;
 3. ze wskazaniem „wymaga” w punktach 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności
  tj. „konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji”;

– w przypadku osób powyżej 16 roku życia:

 1. legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu „Znacznym”;
 2. zakwalifikowanych do symboli przyczyn niepełnosprawności:
  10-N i 05-R – łącznie lub 10-N i 01-U – łącznie;
 3. ze wskazaniem „wymaga” w punkcie 7 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności tj. „konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”;
 4. gdzie niepełnosprawność powstała: od urodzenia/od wczesnego dzieciństwa/dzieciństwa/ niemowlęctwa.

 

Wnioski w ramach Programu będzie można składać od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., osobiście w Referacie Świadczeń, Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17.

Wzór wniosku w ramach programu „WSPIERAMY – Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami” na rok 2021 można pobrać:

– ze strony internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

– w siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na ul. Jana Pawła II 10, ul. Michałkowickiej 105 oraz w Referacie Świadczeń, Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17.

Wypłata jednorazowego świadczenia osobom spełniającym kryteria Programu „WSPIERAMY – Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami” na rok 2021 rozpocznie się od 3 stycznia 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 32 760 54 45 lub 32 730 11 61.

Do pobrania:

1. Program „WSPIERAMY – Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób
z niepełnosprawnościami” na rok 2021.

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19806213

2. Wzór wniosku

Załączniki

Zródło – www.siemianowice.pl