I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że
dnia 15 listopada 2021 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 57*

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Wróblewskiego 63a/3 – o pow. 28,15 m2 cena wywoławcza 95.400,00 zł

    parter, 1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Niepodległości 63c/9 – o pow. 46,17 m2 cena wywoławcza 172.500,00 zł

    2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

3. ul. Brzozowa 12/9 – o pow. 29,00 m2 cena wywoławcza 73.300,00 zł

    2 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

4. ul. Wróblewskiego 63c/7 – o pow. 46,80 m2 cena wywoławcza 159.900,00 zł

     3 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać od dnia 07.09.2021 r. do 14.11.2021 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:

  • Adm. osiedla Chemik pod numerem tel. 32-228-57-78 (dot. ul. Wróblewskiego 63a/3,
    ul. Wróblewskiego 63c/9 oraz ul. Niepodległości 63c/9),
  • Adm. osiedla Centrum pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Brzozowej 12/9).

Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy dokonać na konto Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 (dowód wpłaty należy posiadać podczas przetargu).

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego.

W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, bez osób towarzyszących.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, każdy uczestnik przetargu powinien posiadać maseczkę.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

*UWAGA -możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony internetowej.

ZARZĄD SSM