Jesienna przycinka drzew i krzewów. Przycinkę tą prowadzi się zgodnie ze stworzonym przez mieszkańców i dozorców ADM szczegółowym wykazem.