Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że od dnia 20.09.2020 r. (poniedziałek) zostało włączone centralne ogrzewanie w zasobach Spółdzielni. Instalacje centralnego ogrzewania będą uruchamiane od godz. 0700.

W trakcie uruchamiania instalacji centralnego ogrzewania należy zwrócić uwagę , czy  nie nastąpią jakieś wycieki oraz na zawory odpowietrzające na pionach w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach. Zawory termostatyczne na grzejnikach winny być całkowicie otwarte, aby zapobiec zapowietrzeniu instalacji.

Ewentualne zauważone usterki instalacji centralnego ogrzewania (wycieki) należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio:
– Administracjom Osiedlowym
– do Działu Technicznego Spółdzielni – tel.: 32 6091405
– po godzinach pracy Spółdzielni –Pogotowie Techniczne  – tel.:602 672 890

–W godz. nocnych tj. 20.00 – 07.00 Centrum Kryzysowe – : tel.32 2200180

Z poważaniem

Zarząd S S M