Zapisy na półkolonie organizowane w Domu Kultury ,,Chemik”
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

AKCJA ,,LATO 2024” zaczynamy w dniu 18.06.2024r. od godz. 9.00 telefonicznie pod numerem
tel.
32 2282090.
W ramach półkolonii zostaną zorganizowane cztery dwutygodniowe turnusy

w okresie od 01.07. do 12.07.2024r.(pierwszy turnus)

od 15.07. do 26.07.2024r (drugi turnus)

od 29.07. do 09.08.2024r. (trzeci turnus)

od 12.08. do 23.08.2024 (czwarty turnus)

Zajęcia odbywać się będą od godziny 10.00 do 14.00.

Czwartki wycieczki godz. 8.00 – 16.00

Wymagania: dziecko musi mieć ukończoną I KLASĘ szkoły podstawowej

Koszt turnusu 150 zł dla członków SSM

Pozostali uczestnicy 250 zł.