W Sejmie trwają prace nad ustawą wprowadzającą 3 tys. zł dodatku dla osób, które ogrzewają domy węglem. Wcześniej wprowadzono też działania chroniące konsumentów przed nadmiernymi podwyżkami cen gazu. — Przedstawione rozwiązania pomijają blisko 15 mln Polaków, którzy zaopatrywani są w ciepło za pośrednictwem sieci ciepłowniczych — alarmuje Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. (…)

Problemy z dostępnością i ceną węgla nie omijają krajowych ciepłowni, które już podnoszą, albo przymierzają się do zmiany swoich cenników. (…)

Szymczak podkreśla, że rząd pomaga Polakom walczyć z drożyzną, ale nie przewidział wsparcia dla tych osób, które dostają coraz wyższe rachunki za ciepło, dostarczane z sieci ciepłowniczych. Izba szacuje, że z ciepła systemowego korzysta blisko 15 mln Polaków. — W zakresie tego samego produktu, jakim jest ciepło, społeczeństwo zostało podzielone na dwie grupy, różniące się od siebie podejściem państwa do wspierania tego samego problemu. Grupa nieobjęta pomocą jest bardzo liczna, bo rynek ciepłowniczy w Polsce należy do największych w Unii Europejskiej — wyjaśnia Szymczak.

Dodaje, że w ostatnim czasie wprowadzono szereg regulacji chroniących odbiorców paliw lub energii przed wzrostem cen. Wśród nich wymienia wprowadzenie dodatku osłonowego, rozszerzenie katalogu odbiorców gazu ziemnego objętych ochroną taryfową, wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, czy mający wejść w życie dodatek węglowy dla osób, które ogrzewają swoje domy węglem. (…)

IGCP apeluje o zrewidowanie dotychczasowego mechanizmu wsparcia odbiorców końcowych poprzez rozszerzenie zakresu dodatku energetycznego o koszty pozyskania energii dla ogrzewania i udzielania go w na bazie kryterium dochodowego na wzór wsparcia przewidzianego w przepisach o dodatku osłonowym. Zdaniem Izby takie wsparcie powinno objąć wszystkie sposoby ogrzewania wykorzystywane przez gospodarstwa domowe. (…)

Żródło:

Skrót artykułu Barbary Oksińskiej dziennikarki Business Insider Polska „Rząd pominął 15 mln Polaków”. Ciepłownicy piszą do Morawieckiego

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/rzad-pominal-15-mln-polakow-cieplownicy-pisza-do-morawieckiego/qhrvrkj (dostęp: 21.07.2022 r.)