Miasto Siemianowice Śląskie serdecznie zaprasza wszystkich młodych sympatyków piłki nożnej do udziału w turnieju SIEMIANOWICKIE MINI EURO 2021.

Organizatorem rywalizacji jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”.

Rozgrywki eliminacyjne odbędą się w dniach: 7, 8, 9, 10 czerwca 2021 r. (poniedziałek – czwartek), na 8 boiskach w Siemianowicach Śląskich (od godziny 17.00). Do tego momentu można zgłaszać się na danym boisku u koordynatora rozgrywek, z dorosłym opiekunem (trenerem), wypełnioną listą zawodników i zgodami rodziców/prawnych opiekunów na udział danego dziecka w turnieju (lista zgłoszeniowa i wzór zgody prawnego opiekuna w załączonym regulaminie). Koordynator rozgrywek na danym boisku, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, określi system rozgrywek (grupowy, „każdy z każdym” lub pucharowy) oraz czas gry, decyzja koordynatora na danym boisku jest ostateczna.

Finał odbędzie się 19 czerwca 2021 r. (sobota), na boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią MOSiR „Pszczelnik” (w Parku „Pszczelnik”), od godz. 10.00.

Szczegółowy harmonogram:

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – koordynuje rozgrywki na boiskach:

7.06.2021 r. – Michałkowice (ul. Przyjaźni 46) – godz. 17.00;

8.06.2021 r. – Tuwim (ul. Korfantego) – godz. 17.00;

9.06.2021 r. – Węzłowiec (ul. Jagiełły 31-29) – godz. 17.00;

10.06.2021 r. – Bańgów (ul. Marii Skłodowskiej-Curie) – godz. 17.00.

Wydział Kultury i Sportu UM – koordynuje rozgrywki na boiskach:

7.06.2021 r. – Bytków (Al. Młodych) – godz. 17.00;

8.06.2021 r. – Boisko Wielofunkcyjne „Sporcik”(przy Pływalni Miejskiej, ul. Śniadeckiego 11) – godz. 17.00;

9.06.2021 r. – przy Szkole Podstawowa Nr 4 (ul. Dąbrowskiej 10) – godz. 17.00;

10.06.2021 r. – przy Szkole Podstawowa Nr 11 (ul. Słowackiego 5) – godz. 17.00.

 

11.06.2021 r(piąteko godz. 12.00  losowanie grup finałowych i przyporządkowanie do zespołów narodowych on-line na fanpage`u „Siemianowice Śląskie na sportowo”.

Finał odbędzie się w dniu 19.06.2021 r(sobota), godz. 10.00, na boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią MOSiR „Pszczelnik” (w Parku „Pszczelnik”).

Zapraszamy!

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

– na boiskach koordynowanych przez Wydział Kultury i Sportu UM: osobiście w dniu rywalizacji na wybranym przez drużynę boisku, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem rywalizacji lub wcześniejsze zgłoszenia: mailowo na adres: k_nos@um.siemianowice.pl, poprzez fanpage „Siemianowice Śląskie na sportowo” lub telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta, tel. 32 765 62 90, po godzinach pracy UM – pod numerem 506785174).

– na boiskach koordynowanych przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową: osobiście w dniu rywalizacji na wybranym przez drużynę boisku, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem rywalizacji lub wcześniejsze zgłoszenia: mailowo na adres: ssmchemik@gmail.com lub osobiście podczas treningów, w ramach akcji „Piłka nożna w naszych osiedlach” u trenerów: Dariusza Rzeźniczka i Roberta Razakowskiego.

W turnieju udział biorą zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi (chłopcy i dziewczęta) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Każdy zespół składa się z minimum 8, a maksymalnie z 12 zawodników wpisanych na listę zgłoszeniową, obowiązującą na cały czas trwania turnieju. Każdy zawodnik może zagrać tylko w jednym zespole, a każdy zespół może wziąć udział w eliminacjach tylko na jednym boisku!