Na Strefie rekreacyjno-wypoczynkowej Jagiełły 7,9 – 11 posadzono zgodnie z Projektem 17 drzew ozdobnych oraz kilkaset kwiatów oraz ozdobnych krzewów. Tym sposobem zakończono ostatnie prace związane z zagospodarowaniem strefy.