Drugi dzieñ Turnieju
I    miejsce – Leszek Kossak – 241 pkt
II   miejsce – Grzegorz Biczan – 215 pkt.                                                                                                                      III miejsce – Filip Grajdek – 2o1 pkt.
Gratulacje

.