VII Halowy Turniej Piłkarski SSM.

W miniony czwartek (30.09.2021), w hali KS „Michał”, w ramach VII Turnieju Piłkarskiego

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej grały dzieci na co dzień biorące udział w programie „Piłka

nożna w naszych osiedlach”. Liczyła się głównie dobra zabawa i rywalizacja zgodnie z zasadami fair

play. Zwycięzcami okazali się…wszyscy uczestnicy ! ! !

Organizowane, już od 8 lat przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową zajęcia, pod

okiem trenerów Roberta Razakowskiego i Dariusza Rzeźniczka, koncentrują się nie tylko na

podnoszeniu umiejętności piłkarskich, ale również na wychowywaniu po przez sport.

Patronat nad turniejem objął Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, który uhonorował

medalami wszystkich uczestników turnieju. Całość przebiegła w znakomitej atmosferze..

W turnieju brały udział reprezentacje osiedli Węzłowca, Tuwima, Bańgowa oraz

Michałkowic. Wszyscy uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe złote medale oraz gadżety.

Nowi zawodnicy otrzymali swoje pierwsze profesjonalne stroje piłkarskie, które młodym zawodnikom wręczyli:

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Krzysztof Nos , Marek grzyb Z-ca Prezesa d/s Technicznych

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Marcin Klimczak Członek Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Cały turniej prowadzili i sędziowali trenerzy Robert Razakowski i Dariusz Rzeźniczek.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowania Towarzystwu UNIQA Ubezpieczeń SA Oddział Katowice oraz Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o Oddział w Siemianowicach Śląskich za ufundowane gadżety, a także Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Pszczelnik’’ współorganizatorowi turnieju, który gości nas od 8 lat w hali sportowej KS ,,Michałoraz jego pracownikom za miłe przyjęcie a Panu Wiesławowi Strękowi za profesjonalne prowadzenie całej imprezy.