Ostatnią wycieczką podczas tegorocznego wypoczynku dzieci z DK Chemik była Brenna oraz Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu.