Wyróżnienie siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM

6 maja 2021 r. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl., przy zachowaniu ograniczeń związanych z wirusem Covid 19, odbyła się miła uroczystość polegająca na wręczeniu przez Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach działaczom siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM najbardziej nowoczesnego urządzenia nadawczo-odbiorczego Icom 7300, pozwalającego na pracę na wszystkich krótkofalarskich pasmach radiowych. Tego typu gest ze strony ZW LOK w Katowicach był formą podziękowania dla krótkofalowców tego klubu za wzmożoną działalność na przestrzeni ostatnich 30 lat.

W imieniu Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich w spotkaniu wzięła udział Pani Elżbieta Nieszporek – Pełnomocnik siemianowickich organizacji pozarządowych. W spotkaniu tym Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował Zastępca Prezesa SSM ds. technicznych Marek Grzyb (siedziba klubu podlega pod zasoby SSM). Obecni byli też dwaj przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach tj. Prezes Leszek Waligóra SP9WZR i Członek Zarządu ZW LOK Jacek Wicher, Kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski oraz najbardziej aktywni członkowie klubowi.

Po uroczystości wręczenia urządzenia Prezes klubu SP9KJM Tadeusz Pamięta SP9HQJ wyróżnił zebranych uczestników spotkania okolicznościowym grawertonem i dyplomami – pismami pochwalnymi oraz innymi wyróżnieniami. Dziękujemy za podarek otrzymany od Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich. Aktu wręczenia transceivera – urządzenia nadawczo-odbiorczego dokonał Prezes ZW LOK w Katowicach Leszek Waligóra SP9WZR, który stwierdził, że działacze klubowi w pełni zasłużyli na tę nagrodę. W krótkim wystąpieniu

Prezes klubu przedstawił dwuletni dorobek klubu stwierdzając między innymi, że działacze klubowi udoskonalili system antenowy i ostatnio mają znaczące sukcesy w zawodach krajowych i międzynarodowych. Coraz bardziej zbliżają się do ścisłej czołówki krajowej w zakresie zdobywania dyplomów i innych trofeów.

Głównym tematem dyskusji była sprawa pozyskania młodych osób (głównie uczniów szkół średnich o profilu technicznym) do uprawiania tego prestiżowego i elitarnego rodzaju uprawiania hobby. Uczestnicy spotkania zgodzili się z poglądem, że w tym zakresie należy zwrócić się głównie z taką propozycją do dyrekcji niektórych szkół średnich i tam poszukiwać potencjalnych kandydatów na krótkofalowców. A jakie wymierne profity czekają na potencjalnych kandydatów na przyszłych krótkofalowców ? Jest ich wiele, a jedną z nich jest możliwość bezpłatnych korepetycji w zakresie doskonalenia języków obcych poprzez liczne rozmowy z korespondentami z całego świata, a nawet z astronautami ze stacji orbitalnej krążącej nad naszym globem. Ponadto w ramach uprawiania krótkofalarskiego hobby można doskonalić nowoczesne komputerowe techniki cyfrowe np. SSTV, RTTY czy najbardziej nowoczesne techniki np. FT8. Dzisiejsza, nowoczesna krótkofalarska technika radiowa idzie z duchem czasu i szybko reaguje na najnowsze zdobycze techniki wprowadzając niektóre z nich w życie w środowisku krótkofalowców. Ale telegrafia to najwyższy stopień wtajemniczenia. I nie wszyscy muszą ją stosować. Dyskutanci opowiedzieli się również za potrzebą otwarcia się na lokalną społeczność i w tym celu siemianowiccy krótkofalowcy będą obecni na różnego typu imprezach np. festynach prezentując głównie elementy sportowo-obronne.

Zwrócono również uwagę na bardzo dobre relacje z lokalnym samorządem, Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz kierownictwem Domu Kultury „Chemik”. Spotkanie to wg opinii jego uczestników było bardzo udane.

Autor: Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes klubu SP9KJM.