Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

konserwator ogólny w Administracji Osiedla Bańgów.

Zakres obowiązków:

  • prace konserwacyjne związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Wymagania:

  • odpowiedzialność,

  • dyspozycyjność,

  • dokładność,

  • umiejętność współpracy

Mile widziane:

  • uprawnienia wysokościowe

  • uprawnienia elektryczne

  • uprawnienia gazowe

  • umiejętności murarskie

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

CV prosimy składać osobiście w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 pok. 2

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20.
2.    Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie.
3.    Dane osobowe oraz dane do kontaktu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
4.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
6.    Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia bieżącej rekrutacji.
7.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonych przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20.
8.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20.”