Pochowanie Basa w Klubie Seniora

Zgodnie z wieloletnią tradycją pielęgnowaną w Klubie seniora ,,Pogodna Jesień” w dniu

16 lutego 2023 roku na zakończenie karnawału odbyło się Pochowanie basa.

W Domu Kultury ,,Chemik” karnawał pożegnało 150 seniorów.

Basie, basie nasz kochany przez wszystkich ludzi lubiany,

za twe męki i udręki składamy serdeczne dzięki”

Hej smutny to czas-umarł nasz kochany bas”.