I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że
dnia 21 marca 2022 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51*

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Wróblewskiego 71/118 – o pow. 28,30 m2 cena wywoławcza 98 100,00 zł

     8 piętro, 1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc,

      przedpokój

2. ul. Korfantego 6b/16 – o pow. 48,65 m2 cena wywoławcza 171 400,00 zł

     parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój

3. ul. Jana Pawła II 17/5 – o pow. 37,00 m2 cena wywoławcza 107 800,00 zł

     1 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać od dnia 12.01.2022 r. do 18.03.2022 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:

  • Adm. osiedla Chemik pod numerem tel. 32-228-57-78 (dot. ul. Wróblewskiego 71/118),
  • Adm. osiedla Tuwim pod numerem tel. 32-228-45-47 (dot. ul. Korfantego 6b/16),
  • Adm. osiedla Centrum pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Jana Pawła II 17/5).

Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy dokonać na konto Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 (dowód wpłaty należy posiadać podczas przetargu).

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany
nr konta bankowego.

W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, bez osób towarzyszących.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, każdy uczestnik przetargu powinien posiadać maseczkę.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

*UWAGA -możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony internetowej.

                                                                                                                                                                     ZARZĄD SSM