W związku wystosowaniem pism do Prezydenta RP i Premiera Rządu zapraszamy do składania podpisów na listach poparcia będących załącznikami do niniejszych pism.

Podpisy prosimy składać w siedzibach Administracji Bańgów  i Administracji Michałkowice (mieszkańcy Przyjaźni 8-26 i Kościelnej 34-36) nie później niż do 7 lutego