Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na stawkę najmu za garaż położony przy
ul. Piaskowej 8 o pow.15,10m
2

Pisemne oferty z minimalną opłatą miesięczną brutto w kwocie 150,00zł należy składać lub przesyłać w kopertach na adres: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, ul. Boh. Westerplatte 20
z dopiskiem
„konkurs ofert na najem garażu – Piaskowa 8”.

W przypadku podpisania umowy najmu na garaż należy uwzględnić konieczność wniesienia kaucji zabezpieczającej
w wysokości 3 miesięcznych opłat brutto.

Termin składania ofert do 28 stycznia 2022r.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
i Lokali Użytkowych pod
numerem telefonu 326091496 oraz administracja osiedla Centrum pod numerem telefonu 322281739.

Na wyposażeniu garażu znajduje się instalacja elektryczna i wodna.

Garaż można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się w ADM Centrum.

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.