Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną na lokal użytkowy położony na parterze budynku przy
ul. Wróblewskiego 8 o pow.28,96m
2

Pisemne oferty z minimalną stawką eksploatacyjną 12,00zł/m2 netto należy składać lub przesyłać w kopertach na adres: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem
„konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną –Wróblewskiego 8”.

W przypadku podpisania umowy najmu na lokal użytkowy należy uwzględnić konieczność wniesienia kaucji zabezpieczającej
w wysokości 3 miesięcznych opłat eksploatacyjnych brutto oraz miesięczne opłaty za media.

Termin składania ofert do 15 lipca 2021r.

Dodatkowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy
i lokali użytkowych pod
numerem telefonu 326091496.

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.