Odczyty wodomierzy i podzielników we wrześniu Odczyty podzielników i wodomierzy we wrześniu przeprowadzanie będą przez pracowników.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz o udostępnienie podzielników i wodomierzy w wyznaczonym terminie.