I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że
dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51*

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

1. ul. Kościelna 36b/8 – o pow. 48,65 m2 cena wywoławcza 180 700,00 zł

2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać od dnia 18.05.2023 r. do 14.06.2023 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:

  • Adm. osiedla Michałkowice pod numerem tel. 32-228-57-38

Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy dokonać na konto Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 (dowód wpłaty należy posiadać podczas przetargu).

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego.

W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, bez osób towarzyszących.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

*UWAGA -możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony internetowej.

 ZARZĄD SSM