Siemianowice Śląskie 10.02.2022 r.

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym
za wsparcie działań
zmierzających do doprowadzenia do jednolitego traktowania wszystkich mieszkańców przez Rząd Polski w zakresie stosowanych cen gazu dla podgrzewu dostarczanych mediów, bez względu na to czy centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa dostarczane są z kotłowni gazowej spółdzielni (wtedy ceny preferencyjne) czy też z kotłowni przedsiębiorstwa ciepłowniczego Tauron – wtedy brak preferencji cenowej.

W związku z tym, że patowa sytuacja w zakresie cen c.o i c.wu. z kotłowni gazowej będącej własnością Tauron Ciepło wynika z istniejącej luki prawnej pozbawiającej możliwości stosowania preferencyjnych cen gazu pobieranego przez kotłownię przedsiębiorstwa ciepłowniczego i odsprzedającego Spółdzielni nie gaz a c.o i c.w.u. Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do chwili obecnej wystosował wiele pism, których celem jest doprowadzenie do nowelizacji ustawy. Pisma skierowano do:

 1. Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach – wysłane również do wiadomości:

– Ministerstwa Aktywów Państwowych;

– Senatora RP – Jarosława Laseckiego;

– Senatora RP – Zbigniewa Meresa

– Senator RP – Gabrieli Morawskiej – Staneckiej;

– Posła RP – Jacka Sasina

– Senatora RP – Pawła Arndta;

– Senatora RP – Filipa Libickiego;

– Senatora RP – Tomasza Nowaka

– Senatora RP – Władysława Komarnickiego;

– wszystkich Członków Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych;

– Senator RP – Marii Koc

Oraz odrębne pisma do:

 1. Wicemarszałkini Senatu RP – Pani Gabrieli Morawskiej – Staneckiej;

 2. Senator RP – Marii Koc;

 3. Tauron Ciepło Sp. z o.o. – 20.01.2022 r.;

 4. Tauron Ciepło Sp. z o.o. – 28.01.2022 r.;

 5. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 6. Krajowej Rady Spółdzielczej;

 7. Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach;

 8. Związków Rewizyjnych Spółdzielczości Mieszkaniowej w Polsce;

 9. Kancelarii Prezydenta RP – Prezydenta Andrzeja Dudy;

 10. Kancelarii Rady Ministrów – Premiera Mateusza Morawieckiego;

 11. Pismo Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do 234 posłów głosujących za odrzuceniem poprawki w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych
  w związku z sytuacją na rynku gazu;

 12. Kancelarii Rady Ministrów – Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego;

 13. Kancelarii Rady Ministrów – Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina;

 14. Do Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich – Rafała Piech.

Zarząd
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej