Od czerwca 2021 odczyty wodomierzy i podzielników będą przeprowadzanie przez pracowników.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz o udostępnienie podzielników i wodomierzy
w wyznaczonym terminie.
Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania
31.05.2021Okrężna 3, 8, 7 (m. 44-23), 13 (m. 44-23)
Jagiełły 33abcd, 37abd
Niepodległości 58 a-g
1.06.2021Okrężna 5, 15, 7 (m. 22-1), 13 (m. 22-1)
Jagiełły 31cd, 35cd, 41abcd
Niepodległości 64abc 66abcd
2.06.2021Okrężna 2, 6 (m. 44-23)
Jagiełły 31ab, 33e, 35ab, 39abcd
Niepodległości 66e-i
Wróblewskiego 39abc, 51d, 53abcd
7.06.2021Okrężna 4, 6 (m. 22-1)
Jagiełły 37c, 39e
Wróblewskiego 41a-e, 53efgh, 61ab
8.06.2021Leśna 13, Okrężna 1 (m. 44-23)
Wróblewskiego 41fgh, 51abc, 61cd, 63abc
9.06.2021Leśna 15, Okrężna 1 (m. 22-1)
Wróblewskiego 63d-i