PLAN ROBÓT MODERNIZACYJNYCH
W ZAKRESIE DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW ORAZ
ZABEZPIECZENIA ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH NA LATA 2005-2010
(PROJEKT)
ROK 2005lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Zgrzebnioka 39-41 960 96,0 Dokończenie robót str. zach.- połudn.
2 ul. Wróblewskiego 69 400 100,0 Strona półn.+ klatka schod. str. wsch.
3 ul. Wróblewskiego 71 200 45,0 Klatka schod. str. wsch. (dokończenie robót)
4 ul. Wróblewskiego 39-41 1 100 143,0 Mocowanie ścian silikat.+ docieplenie

61-63

(dokończenie robót)
5 ul. Niepodległości 61-63 2 980 360,0 Strona wsch.+ szczyt + roboty dodatkowe
( okna, drzwi kl. schod.)
6 ul. Zgrzebnioka 43 470 60,0 Strony półn.+ zach. z robotami dodatkowymi
7 -//- 45 470 60,0 (okna, drzwi) j. w.
8 -//- 47 470 60,0 j. w.
9 ul. Wróblewskiego 73 350 55,0 Strona połudn. (+ okna)

RAZEM 7 400 979,0
II „CENTRUM”


1 ul. Powstańców 54A 1 200 200,0 Strona półn.- zach. + roboty dodatkowe
2 ul. Powstańców 54B 1 200 180,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
3 ul. Powstańców 54C 1 200 180,0 j. w.
4 ul. Kolejowa 6 695 78,0 Całość budynku

RAZEM 4 295 638,0
III „TUWIM”


1 ul. Okrężna 1 1 200 160,0 Strona półn.- zach.
2 ul. Okrężna 3 1 220 160,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
3 ul. Okrężna 5 1 220 160,0 j. w.
4 ul. Leśna 7 510 65,0 Strona połudn. + balkony

RAZEM 4 150 545,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Obr. Warszawy 1 422 43,0 Strona połudn.- wsch.( zakończenie robót doc)
2 ul. Obr. Warszawy 9 422 43,0 j. w.
3 ul. Obr. Warszawy 2 518 114,0 Str.wsch.-zach.(+rob.dodatk.-okna,drzwi kl.sch.)
4 ul. Przyjaźni 48-50 3 007 311,0 Str. połudn.-wsch. + dokończ. str. zach.
(zakończenie robót doc)
5 ul. Stawowa 11-11A 1 100 140,0 Strona półn.-zach. + rob. dodatkowe

RAZEM 5 469 651,0
V „MŁODYCH”


1 ul. ZHP 10 1 200 160,0 Strona półn.- zach.
2 Al. Młodych 3,4,5 1 600 180,0 Strona południowa

RAZEM 2 800 340,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. W. Jagiełły 3 1 080 110,0 Strona zach.


300 30,0 + dokończenie szczytów
2 ul. W. Jagiełły 7 1 980 194,0 Strona zachodnia + szczyty
3 ul. W. Jagiełły 9 820 83,0 Ściany szczyt. str. półn.- połudn.
4 ul. Grunwaldzka 5 450 45,0 Ściany szczyt. str. wsch.-zach.

RAZEM 4 630 462,0
lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
VII „BAŃGÓW”


1 ul. Skłodowskiej 15 204 21,0 ściany szcztytowe
2 ul. Skłodowskiej 87 204 21,0 j. w.

RAZEM 408 42,0

OGÓŁEM DOCIEPLENIA
3 657,0

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
I „MŁODYCH”


1 ul. Wróblewskiego 6-8 648 98,0 Demontaż ścian szczyt.ligniowo-cement.
2 ul. Niepodległości 32 320 48,0 j. w.
3 ul. Skrzeka i Wójcika 6A 306 46,0 j. w.

RAZEM 1 274 192,0
II MICHAŁKOWICE


1 ul. Sikorskiego 4 2 975 150,0 Malowanie + rob.dodatk.(dociepl. balkonów)
III „WĘZŁOWIEC”


1 ul. W. Jagiełły 7C 115 16,0 Demontaż ściany szczytowej

OGÓŁEM ZABEZP. AC 4 364 358,0
III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I „BAŃGÓW”


1 ul. Reymonta 10,12,26,36,38 900

2 ul. Szymanowskiego 1,10 280

3 ul. Skłodowskiej 3,25,33,35 1 310


45,59,71A,85,87 ARAZEM 2 490 60,0


OGÓŁEM KOSZT 2005
4 075,0

ROK 2006lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Zgrzebnioka 43 475 98,0 Strona wsch-półn. + rob. dodatkowe
2 -//- 45 475 98,0 (balkony)(zakończenie robót doc.)
3 -// 47 475 98,0 j. w.
4 ul. Wróblewskiego 71 350 55,0 Strona połudn. + okna
5 ul. Niepodległości 61-63 2 935 400,0 Strona zach.+ rob. dodatk.-zakończenie robót doc.
6 ul. Niepodległości 57-59 1 800 200,0 Strona zach.

RAZEM 6 510 949,0
II „CENTRUM”


1 ul. Powstańców 54A 1 220 180,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
2 ul. Kolejowa 1 1 645 171,0 Całość budynku
3 ul. Kolejowa 5 1 590 173,0 j. w.
4 ul. Damrota 1 350 41,0 j. w.
5 ul. K. Paryskiej 6 880 105,0 j. w.

RAZEM 5 685 670,0
III „TUWIM”


1 ul. Okrężna 1 1 220 160,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
2 ul. Okrężna 7 1 220 160,0 Strona półn. -zach.
3 ul. Korfantego 6,7 1 000 130,0 Strona półn. (+ rob. dodatk.- drzwi)
4 ul. Korfantego 3 450 60,0 Strona zach.+ malowanie balkonów

RAZEM 3 890 510,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Stawowa 11-11A 1 020 130,0 Strona połudn.- wsch. (zakończenie robót doc)
2 ul. Przyjaźni 44-46 1 600 220,0 Str. półn. zach.(+rob. dodatk.)
3 ul. Pocztowa 14 1 200 150,0 Str. półn. + szczyty (rob. dodatk. okna + drzwi)

RAZEM 3 820 500,0
V „MŁODYCH”


1 ul. ZHP 9 1 200 160,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
2 Al. Młodych 6,7 1 066 120,0 Strona połudn. +szczyty (zakończenie robót doc.)
3 Al. Młodych 8,9 1 045 112,0 Strona połudn. (zakończenie robót doc.)

RAZEM 3 311 392,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. Grunwaldzka 5 1 570 200,0 Strona północna
2 ul. W. Jagiełły 1 780 106,0 Strona zachodnia
3 ul. W. Jagiełły 9 1 090 157,0 Strona wschodnia

RAZEM 3 440 463,0
VII „BAŃGÓW”


1 wg zgłoszeń ADM

ściany szczytowe

RAZEM 400 40,0

OGÓŁEM DOCIEPLENIA
3 524,0


II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
I „TUWIM”


1 ul. Wróbla 3 1 936 150,0 + rob. dodatk. (balkony + malowanie)
2 ul. Wróbla 4 2 598 190,0 j. w.

RAZEM 4 534 340,0
II MICHAŁKOWICE


1 ul. Kościelna 34 1 742 130,0 + rob. dodatk. (balkony + malowanie)

OGÓŁEM ZABEZP. AC 6 276 470,0
lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi

III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I „BAŃGÓW”


1 ul. Reymonta 2,4,6,8,14,16 2 520 63,0

18,20,22,24,28,30,32,34,3840,42,44RAZEM 2 520 63,0


OGÓŁEM KOSZT 2006
4 057,0

ROK 2007lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Niepodległości 57-59 2 450 330,0 str.wsch + roboty dodatkowe
2 ul. Wróblewskiego 69 2 270 235,0 Str. połudn.- wsch.-(zakończenie robót doc.)
3 ul. Wróblewskiego 73 1 865 180,0 j. w.
4 ul. Wróblewskiego 61-63 4 390 595,0 Całość budynku
5 ul. Wróblewskiego 71 1 865 180,0 Strona północna ( zakończenie robót doc.)
6 ul. Niepodległości 60 2 120 265,0 Całość budynku
7 ul. Niepodległości 58 2 545 290,0 Całość budynku

RAZEM 17 505 2 075,0
II „CENTRUM”


1 ul. Kolejowa 2 1 120 124,0 Całość budynku
2 ul. Kolejowa 3 1 590 173,0 j. w.
3 ul. Kolejowa 4 695 78,0 j. w.
4 ul. Gansińca 2 845 93,0 Strona połudn- zach.- wsch.(zakończenie robót.doc)
5 ul. Gansińca 4 845 93,0 j. w.
6 ul. Gansińca 6 845 93,0 j. w.
7 ul. Gansińca 7 845 93,0 j. w.
8 ul. K. Paryskiej 5 1 250 155,0 Strona półn- zach.
9 ul. Krucza 1 545 65,0 Całość budynku
10 ul. Krucza 1A 545 65,0 j. w.

RAZEM 9 125 1 032,0
III „TUWIM”


1 ul. Okrężna 7 1 200 160,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
2 ul. Okrężna 2 2 420 320,0 Całość budynku
3 ul. Okrężna 4 2 420 320,0 j. w.
4 ul. Korfantego 3 350 90,0 Strona zach.+ malowanie szczytów
5 ul. Korfantego 6,7 1 000 120,0 Strona północna

RAZEM 7 390 1 010,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Przyjaźni 44-46 1 600 165,0 Strona połudn.- wsch. (zakończenie robót doc.)
2 ul. Pocztowa 14 890 95,0 Str. połudn..-(zakończenie robót doc)
3 ul. Pocztowa 15 1 680 189,0 Całość budynku
4 ul. Stawowa 5 960 125,0 j. w.
5 ul. Stawowa 7 960 125,0 j. w.
6 ul. Przyjaźni 34-36 1 500 180,0 Strona półn- zach.+ rob. dodatkowe

RAZEM 7 590 879,0
V „MŁODYCH”


1 ul. ZHP 10 1 220 160,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc.)
2 ul. ZHP 11 1 220 160,0 j. w.
3 Al. Młodych 10-12 1 600 180,0 Strona połudn. (zakończenie robót doc.)

RAZEM 4 040 500,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. Grunwaldzka 4 1 410 188,0 Strona wsch. (zakończenie robót doc.)
2 ul. W. Jagiełły 11 1 410 188,0 j. w.
3 ul. W. Jagiełły 9 1 230 122,0 Strona zachodnia zak.robót

RAZEM 4 050 498,0
VII „BAŃGÓW”


1 wg zgłoszeń ADM

ściany szczytowe

RAZEM 400 40,0

OGÓŁEM DOCIEPLENIA
6 034,0
lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
I „TUWIM”


1 ul. Wróbla 6 4 956 375,0 + rob. dodatk. (balkony )
2 ul. Wróbla 8 576 45,0 j. w.
3 ul. Wróbla 9 288 22,0 j. w.

RAZEM 5 820 442,0
II MICHAŁKOWICE


1 ul. Kościelna 36 3 576 270,0 + rob. dodatk. (balkony + malowanie)
II MŁODYCH


1 ul. Stęślickiego 1,2 2 360 140,0
2 ul. Stęślickiego 3,4,5,6 3 820 225,0
3 ul. Sz. Szeregów 1,2,3,4 4 000 235,0

RAZEM 10 180 600,0
OGÓŁEM ZABEZPIECZENIE AC 19 576 1 312,0
III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Zgrzebnioka 25,27-29 2 400 60,0

31-33,35-37,39-41,51,52


2 ul. Niepodległości 58,60 1 600 40,0

RAZEM 4 000 100,0
II „CENTRUM”


1 ul. Powstańców 46,54ABC 1 000 25,0
2 ul. J.Pawła II 18,21,22-//- 17- Kościuszki 10 1 300 33,0

ul. Kościuszki 3


3 ul. Świerczewskiego 46,48,50 980 25,0
4 ul. Brzozowa 12 520 13,0

ul. Piaskowa 8
RAZEM 3 800 96,0
III „TUWIM”


1 ul. Kapicy 5 180 5,0
2 ul. Leśna 7,13,15 980 25,0
3 ul. Okrężna 1,2,5,6,7 1 250 32,0
4 ul. Korfantego 10,14,15,16,17 2 200 55,0

RAZEM 4 610 117,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Pocztowa 8,9,10,11,12,13 1 500 38,0
2 ul. Pocztowa 1- Kościelna 12 600 15,0
3 ul. Obr. Warszawy 2 250 6,0
4 ul. Przyjaźni 48-50 750 19,0
5 ul. Przyjaźni 44-46 800 20,0


RAZEM 3 900 98,0
V „MŁODYCH”


1 ul. ZHP 7,9,10,11 1 000 25,0
2 ul. Westerplatte 4-12 900 22,0
3 Al. Młodych 1,2,3,45,6,8,9 1 600 40,0
4 ul. Zubrzyckiego 1,2,3 540 14,0


RAZEM 4 040 101,0
lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. Grunwaldzka 2,4,6 2 000 50,0
2 ul. W. Jagiełły 1,3,7,9,11,13 3 800 95,0

RAZEM 5 800 145,0
VII „BAŃGÓW”


1 ul. Reymonta 46,48,50,52, 2 240 56,0

54,56


2 ul. Szymanowskiego 2,3,5,79,4,6,8,12,14


OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

713,0


OGÓŁEM KOSZT 2007
8 059,0

ROK 2008lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Wróblewskiego 43 880 103,0 Str. zach.-połudn.-wsch.(zakończenie robót doc)
2 ul. Wróblewskiego 47 1 080 130,0 Całość budynku
3 ul. Wróblewskiego 59 1 080 130,0 j. w.
4 ul. Wróblewskiego 39-41 4 000 550,0 Całość budynku +rob. dodatkowe

RAZEM 7 040 913,0
II „CENTRUM”


1 ul. K. Paryskiej 5 1 250 150,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc)
2 ul. K. Paryskiej 1 1 250 155,0 Str. półn.-zach. + rob. dodatkowe
3 ul. Gansińca 8 845 93,0 Str. zach.-połudn.-wsch.(zakończenie robót doc)
4 ul. Gansińca 9 845 93,0 j. w.
5 ul. Krucza 2 545 65,0

RAZEM 4 735 556,0
III „TUWIM”


1 ul. Okrężna 6 1 220 160,0 Strona półn- zach.
2 ul. Okrężna 8 1 220 160,0 j. w.
3 ul. Okrężna 15 1 220 160,0 j. w.

RAZEM 3 660 480,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Przyjaźni 34-36 1 440 170,0 Str. połudn.- wsch.(zakończenie robót doc)
2 ul. Przyjaźni 38-42 2 400 290,0 Strona półn- zach.

RAZEM 3 840 460,0
V „MŁODYCH”


1 Al. Młodych 13-15 1 600 180,0 Strona połudn.(zakończenie robót doc.)

RAZEM 1 600 180,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. W. Jagiełły 3 1 410 188,0 Strona wsch.+ balkony (zakończenie robót doc.)
2 ul. W. Jagiełły 7 1 410 188,0 j. w.
3 ul. W. Jagiełły 1 680 70,0 Strona wsch. (zakończenie robót doc.)
4 ul. Grunwaldzka 2 1 410 188,0

RAZEM 4 910 634,0
VII „BAŃGÓW”


1 wg zgłoszeń ADMRAZEM 400 40,0

OGÓŁEM DOCIEPLENIA
3 263,0

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
I „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Przyjaźni 24-26 2 850 214,0

RAZEM 2 850 214,0
II MŁODYCH


1 ul. ZHP 1,2 3 244 243,0

RAZEM 3 244 243,0
OGÓŁEM ZABEZPIECZENIE AC 6 094 457,0
III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Wróblewskiego 69,71,73 2 100 52,0

RAZEM 2 100 52,0
lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
II „CENTRUM”


1 ul. Krucza 1,2,3 970 25,0

ul. Damrota 1


2 ul. K. Paryskiej 6,13 660 17,0

RAZEM 1 630 42,0
III „TUWIM”


1 ul. Okrężna 3,4,8,13,15 1 250 32,0

RAZEM 1 250 32,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Obr. Warszawy 1,9 300 8,0
2 ul. Stawowa 5,6,7,11-11A 1 440 36,0

RAZEM 1 740 44,0
V „MŁODYCH”


1 Al. Młodych 10-15 1 000 25,0
2 ul. ZHP 1,2,3-6 1 100 28,0

RAZEM 2 100 53,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. Grunwaldzka 3-5 2 200 55,0

RAZEM 2 200 55,0
VII „BAŃGÓW”


1 ul. Skłodowskiej 1,5,7,9,11, 2 240 56,0

13,15,27,31,37,39,43,21,23,17,19RAZEM 2 240 56,0
OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

334,0


OGÓŁEM KOSZT 2008
4 054,0

ROK 2009lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Wróblewskiego 51-53 4 650 637,0 Całość budynku
2 ul. Wróblewskiego 49 1 080 130,0 j. w.
3 ul. Wróblewskiego 55 1 080 130,0 j. w.
4 ul. Wróblewskiego 57 1 080 130,0 j. w.

RAZEM 7 890 1 027,0
II „CENTRUM”


1 ul. K. Paryskiej 1 1 250 150,0 Strona połudn.- wsch.(zakończenie robót doc)
2 ul. K. Paryskiej 3 1 250 155,0 Str. półn.-zach. + rob. dodatkowe
3 ul. Gansińca 10 845 93,0 Str. zach.-połudn.-wsch.(zakończenie robót doc)
4 ul. Gansińca 11 845 93,0 j. w.
5 ul. Krucza 2A 545 65,0 Całość budynku
6 ul. Krucza 3 545 65,0 j. w.

RAZEM 5 280 621,0
III „TUWIM”


1 ul. Okrężna 6 1 200 160,0 Strona połudn- zach.-(zakończenie robót doc)
2 ul. Okrężna 8 1 200 160,0 j. w.
3 ul. Okrężna 15 1 200 160,0 j. w.
4 ul. Okrężna 13 2 420 320,0 Całość budynku

RAZEM 6 020 800,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Przyjaźni 38-42 2400 263,0 Str. połudn.- wsch.(zakończenie robót doc)
2 ul. E. Plater 21 1300 162,0 Całość budynku

RAZEM 3 700 425,0
V „MŁODYCH”


1 ul. ZHP 3-6 880 88,0 balkony (120 szt.)
2 ul. Zubrzyckiego 1,2,3 630 63,0 j. w. (90 szt.)

RAZEM 1 510 151,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. Grunwaldzka 5 1 620 205,0 Str. połudn.+ balkony(zakończenie robót doc)

RAZEM 1 620 205,0
VII „BAŃGÓW”


1 wg zgłoszeń ADM

ściany szczytowe

RAZEM 300 30,0

OGÓŁEM DOCIEPLENIA
3 259,0

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
I MŁODYCH


1 ul. ZHP 3-6 3 340 250,0
2 ul. Zubrzyckiego 1,2,3 3 320 200,0

RAZEM 6 660 450,0
OGÓŁEM ZABEZPIECZENIE AC 6 660 450,0
III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Niepodległości 61-63 2 280 57,0

RAZEM 2 280 57,0
II „CENTRUM”


1 ul. Hutnicza 3-5 1 220 28,0

ul. Jedności 1


lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi

RAZEM 1 220 28,0
III „TUWIM”


1 ul. Wróbla 1,2,3,4 1 800 45,0

RAZEM 1 800 45,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Pocztowa 14,15 1 300 33,0

RAZEM 1 300 33,0
V „MŁODYCH”


1 ul. Stęślickiego 1,2,3-6 1 870 47,0
2 ul. Sz. Szeregów 1,2,3,4RAZEM 1 870 47,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. Wróblewskiego 26-32 1 600 40,0
2 ul. W. Jagiełły 2


3 ul. Polaczka 2-4 880 22,0

RAZEM 2 480 62,0
VII „BAŃGÓW”


1 ul. Skłodowskiej 47,49,51,53 2 800 70,0

61,63,65,67,69AB,71B,73,78,77,79AB,83,87B,89RAZEM 2 800 70,0
OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

342,0


OGÓŁEM KOSZT 2009
4 051,0

ROK 2010lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Niepodległości 64-66 3 740 480,0 Całość budynku
2 ul. Zgrzebnioka 38-40 2 545 290,0 j. w.
3 ul. Wróblewskiego 45 1 080 130,0 j. w.
4 ul. Wróblewskiego 55A 1 080 130,0 j. w.

RAZEM 8 445 1 030,0
II „CENTRUM”


1 ul. K. Paryskiej 3 1 250 150,0 Str. połudn.-wsch.(zakończenie robót doc)
2 ul. Spokojna 1-3 1 730 211,0 Całość budynku
3 ul. Michałkowicka 17-23 2 620 320,0 j. w.

RAZEM 5 600 681,0
III „TUWIM” - -
IV „MICHAŁKOWICE” - -
V „MŁODYCH” - -
VI „WĘZŁOWIEC” - -
VII „BAŃGÓW” - -
1 wg zleceń ADM 1 000 100,0

OGÓŁEM DOCIEPLENIA 14 045 1 811,0

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
I „TUWIM”


1 ul. Korfantego 1 3 720 350,0 + docieplenie balkonów
2 ul. Korfantego 2 4 040 300,0

RAZEM 7 760 650,0
II „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Przyjaźni 10 1 790 135,0 + docieplenie balkonów
2 ul. Przyjaźni 8 1 270 95,0
3 ul. Przyjaźni 18-22 3 660 275,0

RAZEM 6 720 505,0
OGÓŁEM ZABEZPIECZENIE AC 14 480 1 155,0
III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I „CHEMIK”


1 ul. Niepodległości 57-59 1 620 41,0
2 ul. Wróblewskiego 39-41, 4 500 113,0

51-53,61-63


3 ul. Wróblewskiego 43,45,47 2 400 60,0

49,55,55A,57-59


4 ul. Zgrzebnioka 43,45,47 800 20,0
5 ul. Niepodległości 64-66 2 100 53,0

ul. Zgrzebnioka 38-40RAZEM 11 420 287,0
II „CENTRUM”


1 ul. K. Paryskiej 1,3,5 1 350 34,0
2 ul. Gansińca 2-11ul. Spokojna 1-3 3 350 84,0

ul. Michałkowicka 17-23


3 ul. Kolejowa 1-6 2 250 56,0


RAZEM 6 950 174,0
lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Planowany koszt (tys.zł.) Uwagi
III „TUWIM”


1 ul. Wróbla 5-9 3 450 86,0
2 ul. Korfantego 1-9 3 770 94,0

RAZEM 7 220 180,0
IV „MICHAŁKOWICE”


1 ul. Fojkisa 3-5ul. Kruczkowskiego 4,6,8ul. Sikorskiego 1 3 100 78,0

ul. Dąbrowskiej 1


2 ul. Wyzwolenia 4,8,10 1 250 31,0
3 ul. Przyjaźni 8-26 3 500 88,0
4 ul. Przyjaźni 34-36,38-42,52 2 510 63,0
5 ul. Sikorskiego 2,4 2 100 53,0

ul. E. Plater 21


6 ul. Kościelna 34,36 1 400 35,0

RAZEM 13 860 348,0
V „MŁODYCH”


1 ul. Skrzeka i Wójcika 5,6,7


2 ul. Niepodległości 22-32 3 000 75,0
3 ul. Wróblewskiego 2-8RAZEM 3 000 75,0
VI „WĘZŁOWIEC”


1 ul. W. Jagiełły 25,27,29,31 6 800 170,0

33,35,37,39,41


2 ul. Polaczka 6,8 970 24,0

RAZEM 7 770 194,0
OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

1 258,0


OGÓŁEM KOSZT 2010
4 224,0