Odczyty czerwiec 2021  DRUGI TERMIN
Mieszkania nieudostępnione do odczytu
wodomierzy i podzielników ogrzewania w pierwszym terminie zostaną odczytane przez naszych pracowników  w dniu 24.06.2021 r. (czwartek) między 16.30 a 20.00 i jest to drugi OSTATECZNY termin.