I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że
dnia 06 września 2021 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51.

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Korfantego 9a/6 – o pow. 30,52 m2 cena wywoławcza 100.800,00 zł

2 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Kom. Paryskiej 1/73 – o pow. 34,62 m2 cena wywoławcza 107.900,00 zł

7 piętro, 2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc,

przedpokój

3. ul. Wróblewskiego 49/8 – o pow. 41,20 m2 cena wywoławcza 149.600,00 zł

1 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

4. ul. ZHP 10/53 – o pow. 25,70 m2 cena wywoławcza 64.700,00 zł

10 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać od dnia 12.07.2021 r. do 03.09.2021 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:

  • Adm. osiedla Młodych pod numerem tel. 32-228-39-47 (dot. ul. ZHP 10/53),
  • Adm. osiedla Chemik pod numerem tel. 32-228-57-78 (dot. ul. Wróblewskiego 49/8),
  • Adm. osiedla Centrum pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Kom. Paryskiej 1/73),
  • Adm. osiedla Tuwim pod numerem tel. 32-228-45-47 (dot. ul. Korfantego 9a/6).

Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy dokonać na konto Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 (dowód wpłaty należy posiadać podczas przetargu).

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany
nr konta bankowego.

W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, bez osób towarzyszących.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, każdy uczestnik przetargu powinien posiadać maseczkę.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

ZARZĄD SSM