ul.Powstańców 54

Tel. (32) 2281739

adres e-mail: centrum@ssm.siemianowice.pl

Chlebek Wojciech– Kierownik Osiedla
Kowal Jolanta– Z-ca Kierownika Osiedla
Kuc Dorota– Inspektor ds. administracyjno – finansowych

Andrzej Jagiełło – Przewodniczący
Elżbieta Hołowczak – Sekretarz
Tadeusz Dudek
Józef Dworski
Jerzy Koszorek
Barbara Merta
Joanna Baranowicz-Pluskwik
Stanisław Solowski
Teresa Woźniak