Ul. Kapicy 15
Tel. (32) 2285778

adres e-mail: chemik@ssm.siemianowice.pl

Napora Halina– Kierownik Osiedla
Anna Kozak– Referent ds. eksploatacji – Administrator
Olbińska Wioletta– Inspektor ds. eksploatacji – Administrator

Jan Dudek – Przewodniczący
Klaudiusz Kowolik – Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Matczak – Sekretarz
Ewa Dinges
Stefan Janda
Krzysztof Kusz
Ewa Ozner
Zbigniew Rogoż
Andrzej Sławiński
Wanda Stolarczyk