ul.Korfantego 9 c

Tel. (32) 2284547

adres e-mail: tuwim@ssm.siemianowice.pl

Łącka Dorota– Kierownik Osiedla
Ćwieląg Barbara– Z-ca Kierownika Osiedla
Sodowska Beata– Starszy Inspektor ds. eksploatacji – administrator
Piechowiak Marzena– Inspektor ds. ekonomicznych

Maria Lech -Przewodnicząca
Ryszard Osyra – Z-ca Przewodniczącego
Bronisław Breguła – Sekretarz
Beata Bernacikowska
Danuta Kwiatkowska
Wiesława Mika
Adam Górecki
Kazimierz Smakosz
Renata Soduś
Bolesław Zabawa