ul.Wróblewskiego 28b

Tel. (32) 2285252

adres e-mail: wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

Bratek Edyta– Kierownik Osiedla
Kałwak Grzegorz– Z-ca Kierownika Osiedla
Jurkiewicz Dorota– Referent ds. eksploatacji – Administrator
Folta Małgorzata– Specjalista ds. ekonomicznych

Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący
Andrzej Waldera – Z-ca Przewodniczącego
Marcin Klimczak – Sekretarz
Waldemar Buchta
Wiesław Gola
Damian Łączyński
Jakub Nowak
Bogdan Seweryn
Karol Szelest
Krzysztof Wojtynek