Członkowie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezydium Rady Nadzorczej

Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący

Adam Cebula – Z-ca Przewodniczącego

Jerzy Kurzawa – Sekretarz

Skład Komisji Problemowych Rady Nadzorczej

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Zbigniew Rogoż – Przewodniczący

Adam Cebula

Andrzej Jagiełło

Damian Łączyński

Piotr Majnusz

Komisja Rewizyjna

Jerzy Kurzawa – Przewodniczący

Joanna Baranowicz – Pluskwik

Marcin Klimczak

Maria Lech

Wanda Stolarczyk

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

Zbigniew Jarosz – Przewodniczący

Bronisław Breguła

Stefania Dziura – Lattka

Barbara Henel

Maria Jurczyk – zgon

Dyżury odbywają się każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 16:30 do 17:30

w Zarządzie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Boh. Westerplatte 20 – pokój nr 26