Członkowie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezydium Rady Nadzorczej

Wiesław Jaźwiec                          – Przewodniczący

Joanna Baranowicz – Pluskwik – Z-ca Przewodniczącego

Jan Dudek                                      – Sekretarz

Skład Komisji Problemowych Rady Nadzorczej

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Ewa Ozner – Przewodnicząca Komisji

Tadeusz Dudek

Damian Łączyński

Ryszard Osyra

Lechosław Rostański

Komisja Rewizyjna

Joanna Baranowicz – Pluskwik – Przewodnicząca Komisji

Ewelina Małecka

Wojciech Matczak

Renata Soduś

Andrzej Waldera

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

Jan Dudek – Przewodniczący Komisji

Piotr Czech

Wiesław Jaźwiec

Danuta Kwiatkowska

Marta Serafin

Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 16:30 do 17:30

w Zarządzie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Boh. Westerplatte 20 – pokój nr 50