Statut SSM

Regulamin Reklam

Regulamin Zielonego Konkursu

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, najmu i zamiany lokali mieszkalnych

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

Regulamin obowiązków Spółdzielni i Członków

Regulamin Rad Osiedla

Regulamin rozliczeń c.o. i c.w.u

Regulamin Zarządu

Regulamin Zebrań Osiedlowych

Uchwała do Regulaminu Zebrań

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Porządku Domowego

Regulamin w sprawie wyboru delegatów do ponadspółdzielczych struktur organizacyjnych

Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach

Regulamin Monitoringu

Regulamin kosztów dostawy wody (2)

Regulamin Strefy Rozrywki RENOMA

Regulamin karnetów w Kręgielni RENOMA

Regulamin konkursu ofert na roboty remontowo-budowlane oraz inwestycyjne na rzecz Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej