KONTAKT NUMER TELEFONU
Pogotowie Techniczne SSM602 672 890
Pogotowie Dźwigowe Całodobowe730 330 713
Pogotowie Ciepłownicze32-258-47-73
Od 22:00 do 7:00:
993
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie
112
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego32-220-01-80
Ośrodek Interwencji Kryzysowej32-762-81-00
oik.siemianowice.pl
KONTAKT NUMER
TELEFONU
Pogotowie
Techniczne SSM
602 672 890
Pogotowie
Dźwigowe
Całodobowe
730 330 713
Pogotowie
Ciepłownicze
32-258-47-73
Od 22:00 do 7:00:
993
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie
112
Miejskie
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
32-220-01-80
Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
32-762-81-00
oik.siemianowice.pl