Zarządzamy lub administrujemy 16 wspólnotami.

OFERTA ZARZĄDZANIA WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami (SSM działa na rynku nieruchomości od 1957 r.), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (m. in. licencje zawodowe zarządcy nieruchomości będące w posiadaniu 9 pracowników Spółdzielni) gwarantują profesjonalną i kompleksową obsługę, spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa, w szczególności Ustawę o gospodarce nieruchomościami, Ustawę o własności lokali, Prawo budowlane.
Do kontaktu z właścicielami wykorzystujemy większość dostępnych na rynku rozwiązań komunikacyjnych, ale przede wszystkim stawiamy na komunikację osobistą – w siedzibie Spółdzielni w Siemianowicach przy ul. Bohaterów Westerplatte lub w ADM.

W ramach kompleksowej obsługi każdej Wspólnoty proponujemy między innymi: prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów nieruchomości wspólnej i zaliczek na ich pokrycie, ewidencjonowanie, rozliczanie i monitowanie indywidualnych wpłat właścicieli, prowadzenie rachunku bankowego. Zapewniamy również pełną i profesjonalną obsługę techniczną, która dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się nie tylko do utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym ale do obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisywany jest w formie umowy o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością.