Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu – mgr Jolanta Sobek

Licencja zarządcy nieruchomości nr 19192 wydana przez Ministra Infrastruktury,
Uprawnienia lustracyjne nr 5855/2010 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

…………………………………………..

Z-ca Prezesa ds. Technicznych – inż. Marek Grzyb

Licencja zarządcy nieruchomości nr 2998 wydana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

…………………………………………..

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych, Główna Księgowa – mgr Krystyna Śliwiok

Licencja zarządcy nieruchomości nr 24678 wydana przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Uprawnienia lustracyjne nr 5857/2010 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą,
Certyfikat Księgowy nr 37124/2010 wydany przez Ministra Finansów.