Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu – mgr Jolanta Sobek
Z-ca Prezesa d/s Technicznych – inż. Marek Grzyb
Z-ca Prezesa d/s Finansowo-Księgowych, Główna Księgowa – mgr Krystyna Śliwiok

Pełnomocnik ds. Technicznych – Marek Greiner

Schemat struktury SSM